Veiligheid en hygiëne

Veiligheid staat bij kinderopvang ut Buurke hoog aangeschreven! Wij zorgen zowel binnen als buiten en op het boerenerf voor maatregelen om de veiligheid te waarborgen.

Kinderopvang ut Buurke voldoet aan alle eisen van de gemeentelijke verordening. Tevens wordt er circa twee keer per jaar door de GGD gecontroleerd op veiligheid, pedagogisch beleid, protocollen en hygiëne.

De buitenruimte is beveiligd met een solide hekwerk. In verband met de boerderij omgeving hebben wij besloten dat deze minimaal 1.5 meter hoog moet zijn. Het is zo ingericht dat de kinderen er veilig onder toezicht kunnen spelen. Op het boerenerf kunnen de kinderen nimmer alleen komen. Enkel onder toezicht van onze pedagogisch medewerkers kunnen de kinderen de koeien en kalfjes gaan bekijken of kijken naar het boerenwerk.

Er is altijd een bedrijfshulpverlener/EHBO'er aanwezig. Daarnaast hebben wij afspraken gemaakt met de plaatselijke huisarts, die in geval van calamiteiten en/of onverwachte medische omstandigheden hulp kan verlenen.

Agrarische kinderopvang is veilig en gezond. De GGD heeft een informatieve folder (PDF-document, 3Mb) voor ouders samengesteld waarin de voordelen, maar ook de eventuele risico's worden beschreven.

Voor de emotionele en sociale veiligheid en ontwikkeling van kinderen werken wij met de verwijsindex (zie ook https://opgroeieninparkstad.nl/verwijsindex/ ). Soms heeft een kind nl. extra ondersteuning nodig tijdens het opgroeien. Dan kan het gebeuren dat meerdere professionals tegelijkertijd bij het kind betrokken zijn, bijvoorbeeld een psycholoog en een maatschappelijk werker. Het is belangrijk dat zij dit van elkaar weten. Zij kunnen dan vroegtijdig met elkaar samenwerken om het kind en het gezin op de juiste manier te begeleiden voordat er grotere problemen ontstaan.
Mochten wij achterstanden bij kinderen zien dan gaan we in gesprek met ouders over welke (externe) hulp noodzakelijk is om samen actie te ondernemen en het kind de juiste hulp te bieden. Indien wij externe hulp nodig achten dan koppelen we het kind ook aan ons via de verwijsindex. Op die manier hopen we snel de juiste samenwerking te krijgen voor het kind.