Oudercommissie

Volgens de Wet Kinderopvang is iedere kinderopvang, dus ook ut Buurke, verplicht een oudercommissie te hebben. De leden van deze commissie zijn ouders van kinderen die de kinderopvang bezoeken en worden voor een periode van twee jaar benoemd. Als ouder kunt u bij de oudercommissie uw vragen, opmerkingen en ideeën met betrekking tot de kinderopvang kwijt. Ook kunt u als ouder, wanneer er in de oudercommissie vacatures ontstaan, zelf actief deelnemen aan de oudercommissie.

De oudercommissie heeft als doel

  • De belangen van de kinderen en de ouder zo goed mogelijk te behartigen
  • Ouders inspraak te geven over de gang van zaken en de beleidsontwikkeling binnen kinderopvang ut Buurke
  • Te adviseren over de kwaliteit van ut Buurke

De oudercommissie vormt dus in feite een schakel tussen ut Buurke en de ouders. Daarnaast helpt de oudercommissie bij het organiseren van festiviteiten in en om het kinderdagverblijf.

De oudercommissie werkt volgens het 'Reglement voor de oudercommissie van kinderopvang ut Buurke naar het model van BOinK en de MOgroep' en het 'Huishoudelijk Reglement'. In het eerste document is onder andere vast gelegd wat de taken en functies van de OC zijn. In het tweede wat bijvoorbeeld de taken zijn van de leden van de oudercommissie, hoe vaak de oudercommissie vergadert en over hoe ouders worden geïnformeerd.

Indien u vragen of opmerkingen heeft of zelf deel wilt nemen aan deze commissie dan kunt u contact opnemen met ons.