Groene pedagogiek

Wanneer uw kind zich goed voelt en vertrouwen heeft gevonden, durft hij/zij er zelfstandig op uit te trekken en de wereld om zich heen te ontdekken. We willen uw kind de gelegenheid geven zich in zijn/haar eigen tempo te ontwikkelen. Dit doen we door de ontwikkeling en belevingswereld van uw kind te volgen en hierop aan te sluiten door het aanbieden van ervaringen die bij uw kind passen en uw kind verrijken.

 1. Respect voor het kind
  Kinderen worden respectvol benaderd vanuit de belevingswereld van het kind. Kinderen worden geleerd zelf te leren. Belangrijk hierbij zijn: oog hebben voor detail, respect voor elkaar en de dingen om ons heen en voor de natuur.
   
 2. Het bieden van ruimte in psychische en fysieke zin
  Uitgangspunt is dat iedereen door ruimte om zich heen kan ontwikkelen. Daarom worden verschillend ingerichte ruimtes aangeboden waar diverse activiteiten gedaan worden. Medewerkers zorgen voor ruimte, voor creatieve experimenten en het opdoen van nieuwe ervaringen die passen bij de ontwikkeling van het kind.
   
 3. Individuele aandacht
  Ieder mens is uniek. Er wordt naar elkaar geluisterd, serieus genomen en er wordt ingegaan op de vraag. Kinderen wordt de mogelijkheid gegeven vaardigheden te ontwikkelen en ervaringen op te doen die aansluiten bij hun eigen belangstelling.
   
 4. Werken vanuit een positieve benadering
  Een positief zelfbeeld is de basis van de hele ontwikkeling. Daarom dienen signalen opgemerkt te worden. Kinderen worden veiligheid, vertrouwen en ruimte aangeboden. Hierdoor krijgen de kinderen de mogelijkheid en worden ze gestimuleerd te groeien naar zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Tevens leren ze hiermee respect te hebben voor elkaar, de omgeving en zichzelf.

De omgeving van het agrarische bedrijf biedt een unieke kans voor Kinderopvang op de Boerderij. Door de kinderen opvang te bieden in een omgeving waarmee zij op een vanzelfsprekende wijze in contact komen met de natuur en dieren wordt een bijdrage geleverd aan hun geestelijke en lichamelijke ontwikkeling. Het voegt iets bijzonders toe aan het dagelijkse ritme van spelen, eten en slapen. Daarmee onderscheidt de Agrarische Kinderopvang zich wezenlijk van reguliere opvang.

Wij noemen onze pedagogiek groen omdat het deel uitmaakt van een kwaliteitssysteem dat speciaal voor kinderopvang op de boerderij is ontwikkeld door het VAK (Verenigde Agrarische Kinderopvang). Hier zijn wij dan ook bij aangesloten.
Onze groene pedagogiek omvat een groene dooradering van de pedagogische visie. Dat betekent dat de meerwaarde van de boerderij overal terug te vinden is, zowel in het pedagogisch beleidsplan, als in de inrichting en gebruik van de ruimte en in thema's als natuur, milieu en dieren.

Kinderopvang ut Buurke werkt alleen met gediplomeerde krachten. Zij zijn verplicht jaarlijks training en scholing te volgen. Zowel op een andere locatie als binnen de eigen kinderopvang. Ze leren op deze manier de groene pedagogische visie in de praktijk toe te passen.