Oudercontact

Bij kinderopvang ut Buurke vinden wij een goed, open contact tussen de leidsters en de ouders erg belangrijk. Betrokkenheid en dagelijks overleg komen ten goede van het welzijn en de ontwikkeling van het kind. Uw kind krijgt daarom tot één jaar een eigen schriftje, waarin de groepsleidster noteert wat het kind die dag heeft beleefd en ontdekt, of het iets grappigs heeft meegemaakt en ook praktische informatie.

Bij kinderopvang ut Buurke werken we met een kindvolgsysteem en ieder kind krijgt een eigen mentor. Deze mentor ziet het kind het vaakste en is het vaste aanspreekpunt van de ouder. Van alle kinderen houden wij ook een dossier bij. Hierin beschrijven wij het welbevinden en de ontwikkeling van de kinderen. Om dit goed te kunnen beoordelen doen we gerichte observaties.

Tijdens het jaarlijkse ouderoverleg tussen u en de mentor bespreken we met u het welbevinden en de ontwikkeling van uw kind. Indien gewenst is het altijd mogelijk een tussentijds gesprek aan te vragen.