Onze tarieven

Wanneer u uw kind heeft aangemeld bij Kinderopvang ut Buurke middels het digitale aanmeldformulier krijgt u indien het kind al geplaatst kan worden een plaatsingsovereenkomst toegestuurd. Met de overeenkomst kunt u de aanvraag bij de belastingdienst indienen. Maandelijks ontvangt u van ons een factuur per mail. Rond de 24e van de maand schrijven wij via automatisch incasso het bedrag voor de komende maand af. Eventuele extra uren worden een maand achteraf in rekening gebracht. Indien er geen afschrijving kan plaatsvinden, worden er extra kosten in rekening gebracht.

De kosten bedragen € 9,32 per uur (tarief 2022; ieder jaar wordt de prijs geïndexeerd). Wij bieden een 51-weken contract op jaarbasis waarbij we enkel hele dagen aanbieden. Een hele dag opvang wordt berekend op 11 uren, te weten van 7.30 u tot 18.30 uur.

Hele dagen opvang voor kinderen geeft meer rust op de groep en voor de kinderen zelf. Door onze kleinschaligheid en de vastigheid op de groep bieden wij geen flexibele opvang.

De kosten zijn inclusief luiers, eten en drinken m.u.v. allergie, flesvoeding en de warme maaltijd.

Jaarlijks wordt de prijs aangepast, afhankelijk van indexering en de CAO kinderopvang.

Incidenteel extra dag

Een incidenteel extra dag afnemen is ook mogelijk voor kinderen die bij ons ingeschreven staan. Incidentele dagdelen afnemen is alleen mogelijk in overleg met Ettien Eijssen. Er moet nl. bekeken worden of er plaats is voor het kind. Deze uren worden achteraf extra in rekening gebracht. Indien het toch blijkt dat het kind niet op de extra aangevraagde dag komt, dient dit 24 uur van tevoren doorgegeven te worden. Indien dit korter gebeurd zijn wij toch genoodzaakt om de aangevraagde dag in rekening te brengen.

Procedure ruilingen

Ook is het mogelijk om incidenteel opvang te ruilen. Dit is een service en geen recht! We trachten zoveel mogelijk de aanvragen te honoreren. De ruiling kan alleen als er op het betreffende dagdeel plek voor het kind is. Dit is afhankelijk van het maximum aantal kinderen dat wettelijk opgevangen mag worden in een groep en van het aantal aanwezige pedagogisch medewerkers, de kind-leidsterratio. Tevens is het belangrijk dat de ruiling tijdig is aangevraagd.

Ruilen kan alleen binnen een kalenderjaar, het kan niet meegenomen worden naar een nieuw jaar. Tevens kunnen alleen gelijkwaardige producten kunnen geruild worden: een dag kan geruild worden voor een andere dag. Sluitingsdagen van kinderopvang ut Buurke kunnen niet geruild worden. Vakanties van kinderen kunnen ook niet geruild worden. Deze dienen gewoon doorbetaald te worden.