Inschrijven

Graag hebben we een persoonlijk gesprek en plannen we met u een bezoek in aan ut Buurke. De daadwerkelijke inschrijving kan via het online inschrijvingsformulier.

Na ontvangst van het aanvraagformulier komt uw kind automatisch op de wachtlijst. Zodra wij uw kind definitief in kunnen plannen ontvangt u een digitale plaatsingsovereenkomst voor uw kind van ons. Na de digitale accordering hierop is de plaatsing definitief. 

Met betrekking tot plaatsing vanaf de wachtlijst werken wij op basis van de beste match in de wachtlijst. Dit is afhankelijk van leeftijd kind, het instroommoment, de hoeveelheid dagen en de gewenste dag(en). Broertjes en/of zusjes hebben voorrang op plaatsing op de nieuwe instroom. 

 

Wennen

Kind, ouders en groepsleiding moeten aan elkaar wennen in de eerste periode. Doel is om in de wenperiode een basis te creëren voor de onderlinge vertrouwensband.

De groepsleiding wil in de wenperiode essentiële informatie over het kind horen. Er wordt gevraagd naar het eet- en slaapritme thuis, naar een eventueel dieet of een bepaalde overgevoeligheid, hoe het getroost kan worden als het verdrietig is, etc. De groepsleiding probeert zich in deze periode een zo goed mogelijk beeld van het kind te vormen.

Ouders moeten er ook aan wennen dat hun kind nu naar een kinderopvang gaat. Ze kunnen de groep en de groepsleiding in deze eerste periode wat beter leren kennen, doordat de groepsleiding extra tijd voor hen vrijmaakt.

En dan het kind. Waar moet hij of zij allemaal wel niet aan wennen? Aan de groepsleiding, de groep, de andere kinderen, het delen van aandacht, een andere geur, sfeer etc. We nemen dan ook ruim de tijd voor de wenperiode.

Omdat ieder kind (en iedere ouder) uniek is, is er geen standaard methode voor het wennen. Per kind wordt samen met de ouders bekeken wat de beste manier is.