Onze BSO tarieven

Bij de kinderen van de BSO werken we met vaste dagdelen die beginnen als de school uit is tot 18.30 uur. De BSO-contracten zijn standaard op basis van 40 weken. Dit zijn alle schoolweken van de kinderen. In de vakanties is ook opvang mogelijk. Dit zijn dan hele dagen, vergelijkbaar als met de dagopvang. Deze vakantiedagen zijn van tevoren aan te vragen en worden achteraf op basis van nacalculatie in rekening gebracht. In de vakanties worden er leuke activiteiten voor de kinderen geregeld.

Voor de BSO bieden we dus de volgende mogelijkheden aan:

  1. Opvang tijdens schoolweken
    Dit is opvang voor 40 weken per jaar tijdens schoolweken.
  2. Opvang tijdens schoolweken en 5 vakantiedagen
    Deze optie geeft opvang op de 40 schoolweken en hierbij kunt u 5 vakantiedagen flexibel inplannen tijdens een schoolvakantie. Voor deze optie geldt een aangepast tarief per uur t.o.v. optie 1. Extra vakantiedagen inkopen is hierbij ook nog mogelijk en ook tegen dit gereduceerd tarief.
  3. Opvang alleen tijdens vakantieweken
    Bij vakantieopvang geldt dat dit alleen kan voor hele dagen. Vooraf kan ingetekend worden (opgave bij de pedagogisch medewerkers of per mail). Kinderen die de schoolweken ook komen hebben voorrang op kinderen die alleen in de vakanties komen op hun betreffende vaste dag. Vakantiedagen worden achteraf in rekening gebracht en geïncasseerd.

Ook kan u bij beide mogelijkheden extra dagen aanvragen, mits tijdig en via de administratie.

Voor de schoolgaande kinderen bieden wij ook opvang op studiedagen mits er minimaal 3 kinderen komen die dag. Deze dienen van tevoren aangevraagd te worden bij de administratie en worden achteraf in rekening gebracht.

De kosten voor de BSO zijn inclusief vervoer, eten en drinken m.u.v. allergievoeding en de warme maaltijd.

Jaarlijks wordt de prijs aangepast, afhankelijk van indexering en de CAO kinderopvang.

Neem contact met ons op voor meer informatie.